เจ็บกว่าการไม่มีความหวัง ก็คือการไม่ลืมความหลัง
เท้าก้าวเดินไป แต่หัวใจหยุดตรงนั้น
เธอรู้ไหมการคิดถึง คนที่ไม่มีทางพบกัน
นั้นปวดร้าวและทรมานเหลือเกิน
-Peet Peera-

What’s more painful than hopeless..
Is unforgettable memories.
When feet step forward but heart is frozen.
Longing for someone you’ll never see again..
Is a torture and deeply hurtful.

Would I be ready to play the game I already know I must lose in the end? Would I lose the happiness or pay its debt later? I don’t know…

With Love,
eldios©

Advertisements