Selamat Tahun Baru, INDONESIA!

Tiada tempat yang lebih baik untuk hidup seseorang selain tanah bumi pertiwi.

Terima kasih, Indonesia.

Indonesia Jaya!
eldios©

Advertisements